Ansvarsfriskrivning

Elektro-Isola A/S tillhandahåller denna webbplats som en service och endast för information. Överföringen av denna information skapar inte
någon form av avtalsförhållande till Elektro-Isola A/S. Du ska inte agera på grundval av information som tillhandahålls på denna webbplats
utan att förstsöka personlig hjälp från Elektro-Isola A/S.

Trots att vi försökt hålla informationen och andra tjänster på denna webbplats så korrekta som möjligt, kan webbplatsen innehålla fel
eller utelämnanden för vilka vi friskriver oss från 
allt ansvar. Det material och det innehåll som finns på denna webbplats tillhandahålls
utan några garantier av något slag.

Elektro-Isola garanterar inte att webbplatsen eller de sevrar som används av Elektro-Isola A/S är fria från virus eller buggar eller är helt funktionsdugliga eller korrekta. Elektro-Isola A/S ansvarer inte för eventualla skador eller fel som uppstår vid använding av hemsidans externe länker.