Fackmässor

Elektro-Isola deltar regelbundet i mässor och utställningar. Om du vill veta mer om fördelarna med våra produkter samt deras användningsmöjligheter, är du välkommen att kontakta våra medarbetare på någon av följande utställningar:

CWIEME Coil Winding in Berlin, 26th - 28th of Maj 2020

Elektro-Isola A/S is among the leading exibitors of composite materials at this renowned fair. CWIEME is the biggest international trade fair for the electrical industry. The fair offer an overview of the latest technical developments, new construction methods and future trends. 

Read more about the fair at the following link CWIEME Berlin 2020