- Tubes
Komponenter
-
Color:
 
Serial No.:
 
Version nr.:
 
IEC/EN 61212-3-1:
 
DIN 7735:
 
NEMA LI 1:
 

Mekaniska egenskaper   Testmetod Dimension Value Värde  
Böjhållfasthet ISO 178 id>100 mm MPa
Compressive strength axial ISO 604   MPa
Cohesion between layers IEC 61212-2 5.3 id<100 mm MPa
Elektriska egenskaper   Testmetod Dimension Value Värde  
Elgenomslagshållfasthet i 90°C olja IEC 60243-1 B)3,0 mm kV/mm
Elgenomslagshållfasthet i 90°C olja IEC 60243-1 B)3,0 mm kV/25mm
Permittivity 50 Hz   IEC 60250    
Permittivity 1 MHz   IEC 60250    
Dissipation factor 50 Hz   IEC 60250    
Dissipation factor 1 MHz   IEC 60250    
Isolationsmodstånd efter nedsänkning i vatten   IEC 60167 A)
Fysiska och termiska egenskaper   Testmetod Dimension Value Värde  
Thermal endurance index 20.000 h (T.I.)   IEC 60216 ≥3,0 mm °C
Densitet   ISO 1183-A All g/cm³
Vattenabsorption   ISO 62-1 mg/cm²
Egenskaper och användningsområden
Notes:
A) ID > 8 mm och/eller YD > 10 mm
B) Tjocklek
C) 230 MPa measured at 150°C
D) Tjocklek ≥ 4,0 mm
* Conditioning:
1: 24h/23°C/50%RH
2: 24h/23°C/50%RH + 1h/Oil 90°C
3: 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
4: 24h/50°C + 24h/water 23°C
5: 96h/105°C + 1h/Oil 90°
Angivna data utgör medelvärden i omfattande laboratorietester. ELEKTRO-ISOLA A/S friskriver sig från allt ansvar för materialets egenskaper vid använding utanför vår kontroll. Elektro-Isola A/S förbehåller sig rätten att utan förvarning och utan ytterligare meddelande ändre ovanstående information. I övrigt hänvisar vil till vår generella ansvarsfriskrivning.