Bearbetade komponenter

Kundspecifik bearbetning
Bearbetade komponenter utgör den allra största delen av vår produktion. I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi komponenter som sedan tillverkas och levereras till kunderna – färdiga att använda på det löpande bandet. Våra rör används bland annat till kullagerhållare, styrringar och en lång rad andra mekaniska produkter. Rören har god isoleringsförmåga, är flexibla, har hög hållfasthet och bra motståndskraft mot värme och kemikalier. Därtill kommer att de kan levereras i i stort sett varje tänkbar design. 
 
Teknik och gott hantverk
Hos Elektro-Isola finns det egentligen inga gränser för bearbetningsmöjligheterna. För att ständigt kunna leverera maskindelar i hög kvalitet investerar Elektro-Isola löpande i avancerade maskiner och specialverktyg för bearbetning av kompositmaterial. Elektro-Isolas CNC-styrda bearbetningscenter och erfarna och välutbildade personal garanterar en enhetlig, hög kvalitet och en god hantverksmässig produktion.