Anläggningar

En av våra absoluta kärnkompetenser är perfekt bearbetning av monteringsfärdiga komponenter.

Bearbetningen utförs av våra erfarna och skickliga medarbetare som med hjälp av avancerade system bearbetar varje enskild komponent med precision.