Energitillägg

För att kunna producera några av världens bästa kompositmaterial krävs det energi. Vi arbetar målmedvetet med att optimera våra processer och anläggningar, men hur effektiva resultat vi än uppnår, kommer det alltid att krävas energi för att producera och bearbeta komposit till våra kunders färdiga komponenter.

Stigande energipriser

Energi har blivit en mycket dyr resurs och därför omfattas alla våra produkter av ett energitillägg.

Eftersom vi har tvingats införa tillägget som en reaktion på de stigande energipriserna från Q3 2021, innebär det också att när energipriserna åter sjunker till den nivå vi hade innan Q3 2021, så kommer energitillägget att upphöra.

Månadsvis justering av energitillägg

Vi försöker vara mycket transparenta kring beräkningen av vårt tillägg, och det är viktigt för oss att du som kund endast debiteras det belopp som motsvarar den aktuella prisnivån på energi. Därför kommer vi varje månad att anpassa vårt tillägg enligt gällande marknadspriser.

Vi kommer alltid att basera det aktuella energitillägget för en viss månad på genomsnittet för föregående månad. Det ger dig som kund en försäkran om att du alltid känner till både den nuvarande månadens energitillägg samt underlaget för beräkningen.

Så här beräknar Elektro-Isola energitillägget

Energitillägget beräknas som ett genomsnitt av dagspriserna för naturgas baserat på den föregående månaden. 

För att kunna informera dig om det nya tillägget innan den nya månaden börjar, förskjuter vi beräkningen med fem dagar.

Det innebär att ett tillägg som baseras på avläsningar från den 25 augusti 2022 till och med den 25 september 2022, gäller för leveranser i oktober 2022.

Energitillägget fastställs utifrån ett index på 100 per 1 juli 2021. Beroende på skillnaden mot indexet 100 kommer vårt energitillägg att fastställas enligt nedan.

OBS!

Observera att vi under 2023 har tvingats höja procentnivån i vår indexering enligt nedan.

Som redan nämnts i detta avsnitt beräknas energitillägget som ett genomsnitt av dagspriserna för naturgas baserat på den föregående månaden. Energitillägget fungerar som ett tillägg som täcker en procentandel av våra totala energikostnader. På så sätt bidrar energitillägget till att täcka våra utgifter för t.ex. el, även om själva energitillägget beräknas utifrån gaspriserna.

Eftersom vi sedan 1 januari 2023 har upplevt en mycket kraftig ökning av vårt fasta elpris med över 150 %, har vi tvingats höja den procentuella nivån för vår indexering. Den kraftiga ökningen beror på att vårt fasta elpris för 2023 fastställdes av vår leverantör i slutet av 2022, då det till följd av kraftiga fluktuationer i elpriserna rådde stor osäkerhet om prisutvecklingen för 2023.

Om du har frågor om detta är du självklart välkommen att kontakta oss.

Energitillägg - Index

Index 100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100

EUR

/MWh

35,83                    
Energi-tillägg 0 % 5,2 % 7,0 % 8,8 % 10,6 % 12,4 % 14,2 % 16,0 % 17,8 % 19,6 % 21,4 %

Beräkning av index: ETF (EUR/MWh) / 35,83 x 100

Energitillägg

  Index 100 Januar Februar Mars

Medel

ETF spotrate

(EUR/MWh)

35,83 130,10 80,24 60,87

Medel

ETF spotrate

(DKK/m3)

2,99 10,86 6,70 5,08

Index

 

100 363 224 170

Energitillägg

0,0 % 7,1 % 5,3 % 5,2 %

Elektro-Isolas aktuella energitillägg

Vårt nuvarande energitillägg, som är uträknat enligt ovanstående beräkningar, är 5,2 % under perioden 1 mars 2023 till och med 31 mars 2023.

Energitillägget gäller beställningar som faktureras under den beskrivna perioden, och aktuellt energitillägg kommer alltid att framgå av din faktura.

Om du har frågor om detta är du alltid välkommen att kontakta oss.