Hållbar produktion

Hållbarhet är ett val. Ett ansvar man väljer att ta. Under våra mer än 100 år av produktion och bearbetning av kompositmaterial har vi alltid fokuserat på ansvar. Ansvar för varandra. Ansvar för medarbetarna. Ansvar för miljön.

Och vi tar naturligtvis fortfarande ansvar. Även för vår miljö. Därför säkrar vi nu en ännu hållbarare produktion och bearbetning av våra material genom att ansluta oss till the Science Based Targets initiative. Därmed är vi förpliktigade att fram till 2030 minska våra utsläpp av koldioxid med 50 % jämfört med 2018.

Vi ser fram emot arbetet med att optimera våra processer i hållbar riktning, även om detta inte är något nytt för oss. Redan 1984 ansökte vi till exempel om en frivillig miljöcertifiering, långt innan det blev ett lagkrav. Här nedan kan du läsa mer om vår resa mot en ännu hållbarare produktion.

 • 2021

  Vi ansluter oss till the Science Based Targets initiative. Vi är förpliktigade att fram till 2030 minska våra utsläpp av koldioxid med 50 % jämfört med 2018.

  SBT 600 X 350
 • 2021

  Elektro-Isola deltar i projektet Klimaklar SMV som finansieras av Dansk Industri och Fremstillingsindustrien samt stöttas av Industriens Fond. Elektro-Isolas totala utsläpp av koldioxid kartläggs.

  Billede5
 • 2003

  Elektro-Isola miljöcertificeras enligt standarden ISO 14001.

  Billede4
 • 1987

  Efter tre års förberedelser och optimering tilldelas Elektro-Isola den frivilliga miljöcertifieringen.

  Billede3
 • 1986

  Elektro-Isola är ett av de första europeiska företag som investerar i en förbränningsanläggning med hög kapacitet.

  Forbraending2
 • 1984

  Elektro-Isola beslutar sig för att ansöka om en frivillig miljöcertifiering – många år innan detta blir ett lagkrav.

  Blad