Elektro-Isola får ny COO

Vi är glada att välkomna Jan Seneca Iversholt som ny COO på Elektro-Isola.

I samarbete med våra produktionschefer och över 100 specialiserade medarbetare, kommer Jan att ansvara för utveckling, framtidssäkring och optimering av vårt 23 000 m2 stora produktionsområde, vilket inkluderar prepreg-produktion, plattpressning, rörlindning, svarvavdelning, fräsavdelning, lager och leverans. 

Jan Farve Web Til Citat

Jag ser fram emot att få arbeta på det här spännande företaget, där sunda värderingar och de anställda står i fokus.

Jan Seneca Iversholt, COO

Produktutveckling i fokus

Med ett övergripande fokus på produktions- och processfrågor är ambitionen att optimera produktionen genom automatisering och utveckling, samtidigt som medarbetarnas hälsa och säkerhet prioriteras.

Innan Jan utnämndes till produktionschef genomfördes en omfattande optimering och utveckling av prepreg-avdelningen under våren och sommaren 2021.

På prepreg-avdelningen producerar vi grundmaterialen för vidare produktion av rör och plattor, och därför är en perfekt prepreg-process grunden för färdiga komponenter av högsta kvalitet. Tack vare optimeringsprocessen på avdelningen har vi uppnått ökat fokus på säkerhetsförhållanden och -processer, samtidigt som prepreg-produktionsprocessen har blivit mer flexibel och mycket effektivare. Detta gör att vi i framtiden är rustade för att uppfylla våra tillväxtambitioner, samtidigt som både produktkvalitet och arbetsförhållanden bibehålls och optimeras till förmån för både kunder och anställda.

Stig Krogh Pedersen

COO
Elektro-Isola får ny COO

Prepreg-avdelningen har genomgått en omfattande utveckling

Med en bakgrund som civilingenjör inom produktion och tidigare erfarenhet som fabrikschef, produktionschef, produktionsledare och LEAN-specialist, är Jan redo att bygga vidare på det utvecklings- och automatiseringsarbete som redan har genomförts inom prepreg-produktionen.

- Det är ett nöje att börja jobba i ett redan välskött företag, där det finns en riktigt bra kombination av kompetenta och erfarna medarbetare och modern produktionsutrustning, och jag hoppas kunna bidra till Elektro-Isolas fortsatta utveckling.

Jan Seneca Iversholt

COO

Genom att höja säkerheten, säkerställa meningsfulla processer och fokusera ännu mer på kvalitet genom hela värdekedjan – från produktion av prepreg till slutförädling av de färdiga komponenterna – kommer Elektro-Isola även i framtiden att vara väl rustat för att uppfylla tillväxt- och utvecklingsmål samt ökade kund- och samhällskrav.

Flera Nyheter

Nyheter