Elektro-Isola firar 100-årsjubileum

Elektro-Isola grundades 1921 av Valdemar Leth Christiansen. Den 22 februari 2021 firar Elektro-Isola sitt 100-årsjubileum, och det är tydligt att det familjeägda företaget fortfarande lever upp till de grundläggande värderingar som Valdemar Leth Christiansen ursprungligen vävde in i företagets själ.

Den ursprungliga verksamheten från 1921 baserades på tillverkning av plattor och rör av värmehärdade kompositer för elektrotekniska och mekaniska tillämpningar. Idag kompletteras detta av precisionsbearbetning med CNC-maskiner och robotar, men de grundläggande målsättningarna är fortfarande desamma. Korrekt uppförande, bra affärsmannaskap, medarbetarfokus och en ständig strävan att bli bättre, gäller fortfarande efter 100 år på Elektro-Isola.

Digital omställning säkrar de kommande 100 åren

Detta arv och historiska engagemang förs i dag vidare av den tredje generationen i familjen.

Som representant för familjen säger Mads Leth Christiansen, som också är styrelseordförande för Elektro-Isola A/S, att ambitionen för de kommande 100 åren är tydlig. Företaget kommer att fira ännu ett stort jubileum om 100 år:

”För att Elektro-Isola ska vara redo för framtiden måste vi titta på hur marknaden utvecklas framöver. Oavsett vad ett företag producerar krävs en digitaliseringsprocess. Våra grundvärderingar och företagets själ är mycket viktiga för oss, men det är också viktigt att följa med i utvecklingen och förnya oss just på grundval av våra värderingar. På så sätt ska vi utveckla företaget så att det är väl rustat att möta de krav vi tror kommer att ställas i framtiden. Vårt mål är naturligtvis att Elektro-Isola ska vara framgångsrikt även de kommande 100 åren. Det är vårt ansvar att våra 100 år av hårt arbete och kompetensuppbyggnad vidareutvecklas och hanteras med respekt för alla dem som har bidragit till att vi idag kan fira vårt 100-årsjubileum.”

Mads Leth Christiansen

Elektro-Isola firar 100-årsjubileum

I samband med generationsväxlingen valde den föregående vd:n Bent Henriksen att gå i pension efter 35 år på Elektro-Isola. Den nuvarande vd:n Stig Krogh Pedersen anställdes 2020. I kombination med en förnyelse av Elektro-Isola A/S styrelse är det familjens avsikt att de nyförvärvade kompetenserna, tillsammans med företagets 100 års erfarenhet, ska bli startskottet för Elektro-Isolas kommande 100 år. Det är ett startskott som vd:n Stig Krogh Pedersen är stolt att stå i spetsen för:

Det är en ära att föra detta fantastiska företag framåt under de kommande 100 åren. Allt vi gör på Elektro-Isola är lite nördigt och ligger inom en smal nisch som vi är specialiserade på. Våra komponenter utgör små men mycket viktiga delar av stora konstruktioner, och därför utvecklar vi våra material- och bearbetningsmöjligheter så att vi alltid kan leverera komponenter av högsta kvalitet baserat på högteknologisk utveckling. Det är själva materialen som är avgörande för oss, och därför är det viktigt att förstå materialen och deras användning för att kunna utveckla företaget.”

Stig Krogh Pedersen

CEO

En historisk upprepning med elektricitet i fokus

När Valdemar Leth Christiansen grundade Elektro-Isola 1921 hade han de fysiska förutsättningarna klara tack vare familjens stora engagemang för utvecklingen av industrin i Vejle. Han letade därför efter en partner som kunde hjälpa honom att utveckla grunden för den kommande verksamheten. Det gjorde han genom en annons i Berlingske Tidende:

Elektro-Isola firar 100-årsjubileum

Yrkesman med idé till gedigen fabriksverksamhet sökes, för start och senare teknisk ledning av densamma i Östjylländsk stad. Lokaler finns tillgängliga. Förslag med omfattande information skickas till Berlingske Tidende, mrk. 76534, att: B.T., Centralen Raadhuspladsen.

Valdemar Leth Christiansen beskriver i sina minnen de förslag han tog emot:

”Det kom 17 förslag av mycket skiftande art, en ville tillverka beslag för seltyg, en ville tillverka invertsocker ... Jag fick också ett förslag – om det fanns med bland de 17 kommer jag inte ihåg – av en man i Aabenraa som föreslog upprättande av den enda ostfabriken i Zon 2.”

Valdemar Leth Christiansen

Men det var den framväxande elektrifieringen av samhället som startade på Manhattan på 1870-talet, sedan i Paris på 1890-talet och senare i resten av världen, som ledde fram till valet av utveckling av kompositmaterial med elektriskt isolerande och mekaniska egenskaper:

Den danska elektriska industrin importerar alla dessa material från utlandet. Man kan räkna med en stor omsättning. Eftersom det inte finns motsvarande fabriker i hela Skandinavien är även export en möjlighet.”

Valdemar Leth Christiansen

Elektro-Isola firar 100-årsjubileum

Mads Leth Christiansen ser ett intressant samband mellan den då ökande elektrifieringen och de strömningar som ses i dagens samhällsutveckling:

Vi står inför en mycket spännande framtid – lika spännande som när min farfar startade Elektro-Isola. År 1921 var elektricitet ett av de viktigaste utvecklingsområdena, och i samband med dagens gröna omställning finns det också en stark trend inom elektrifiering av industrier. Oavsett vad som elektrifieras finns det behov av elektriskt isolerande komponenter av högsta kvalitet.”

Mads Leth Christiansen

Elektro-Isola firar 100-årsjubileum

Ingen glöms bort

För Valdemar Leth Christiansen var kärnan i Elektro-Isola gott affärsmannaskap, hårt arbete och alla våra specialiserade medarbetare som hjälpte till att föra dessa värderingar vidare. Medarbetarna, kompetensen och engagemanget bakom Elektro-Isolas första 100 år är idag lika mycket i fokus som när Valdemar Leth Christiansen grundade företaget, förklarar Mads Leth Christiansen:

Vår verksamhet och de värderingar vi har idag bygger på hårt arbete av både tidigare och nuvarande anställda. Vi får inte förlora de historiska kompetenser vi har skaffat oss. Istället måste vi tillföra nya kompetenser och utveckla oss med utgångspunkt från den starka ställning vi har byggt upp under de senaste 100 åren. Det är ett stort ansvar och ett privilegium att ta över ett sådant företag, och ingen av de många människor som har bidragit till utvecklingen av Elektro-Isola har glömts bort.”

Mads Leth Christiansen

För Mads Leth Christiansen är det också tydligt att just de anställda och arbetsmiljön har en mycket speciell status på Elektro-Isola:

Elektro-Isola har alltid kännetecknats av att våra medarbetare stannar kvar länge. I år firar vi inte bara företagets 100-årsjubileum, utan vi firar också vår 40:e 40-årsjubilar! Vi gör vårt yttersta för att se till våra medarbetares bästa, och vi i familjen ser därför fram emot Elektro-Isolas kommande 100 år som ett familjeägt företag, och att vi kan fortsätta att bidra positivt till de anställdas och företagets utveckling.”

Mads Leth Christiansen

Elektro-Isola firar 100-årsjubileum

Flera nyheter

Nyheter