Låt oss hålla kontakten under covid-19

2020 har på många sätt förändrat vårt sätt att kommunicera, och både privata och affärsrelaterade digitala kommunikationsverktyg har blivit en ännu mer integrerad del av vårt dagliga liv.

Idag är digital kommunikation avgörande

Trots den nuvarande situationen med covid-19 gör digitala kommunikationsmedier det möjligt att upprätthålla, utveckla och starta samarbeten mellan oss och dig.

Även om vi hellre skulle träffat våra kunder i verkliga livet, väljer vi att se positivt på den utbredda användningen av digital kommunikation. Dessa plattformar erbjuder många möjligheter och fördelar i vår dagliga kontakt med dig, eftersom vi snabbt och enkelt kan ordna och hålla möten.

Det faktum att varken du eller vi är bundna av fysisk närvaro gör det mycket mer flexibelt att ordna möten, och därför ser vi möjligheterna till onlinemöten som ett värdefullt verktyg som kan vara till fördel för både dig och oss.

Kontakta oss gärna

Vi är naturligtvis alltid tillgängliga oavsett om du kontaktar oss via telefon, e-post eller på något annat sätt.

Om du vill att vi ska ordna ett online-möte gör vi gärna det. Vi hoppas att vi under pandemin, där vi alla måste ta ansvar för att bidra till varandras säkerhet, fortfarande kan hålla kontakten digitalt.

Flera nyheter

Nyheter