Meddelande om prisändringar

Mars 2021

Som en följd av ett globalt behov av och efterfrågan på råvaror, upplever vi just nu mycket kraftiga prisökningar på de råvaror vi använder för tillverkning av våra rör och plattor av Etronit, Etronax och G-Etronax.

Den instabila situationen på råvarumarknaden tvingar oss tyvärr att höja våra priser.

Det har också blivit svårare att förutspå de framtida råvarupriserna. Vi kan därför inte uttala oss om den långsiktiga utvecklingen.

Om du har frågor om detta är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi hoppas att du har förståelse för situationen.

 

Vänliga hälsningar

Stig Krogh Pedersen

CEO

Meddelande om prisändringar

Flera Nyheter

Nyheder