Nytt material anpassat för den gröna övergången

Nytt material anpassat för den gröna övergången

Elbilar. Eldrivna tågförbindelser. Värmeproduktion baserad på elektricitet. När det gäller den gröna övergången är elektricitet en av mest centrala energikällorna. För att möta de ökande kraven från branschen har vi nu nöjet att presentera G-Etronax EP 311 HC. Våra nyutvecklade material med särskilt förbättrade egenskaper uppfyller de höga kraven på elektrotekniska komponenter som utgör en central roll i samhällets fortsatta elektrifiering.

Elektrotekniska material med hög CTI

I elektriska applikationer kan det uppstå krypström. Krypström går som en icke avsedd elektrisk förbindelse mellan två elektriska punkter via en yta. Det kan t.ex. vara kopplingar i eldrivna tåg där det sitter elektroder mellan kopplingarna. Här måste man undvika att strömmen går som krypström från den ena elektroden till den andra eftersom detta kan orsaka kortslutning.

Krypström kan uppstå när det är fukt i omgivningen, vilket kan vara mycket svårt att undvika. Därför integreras material som förhindrar att krypström uppstår på ytan i många elektriska konstruktioner.

För att möta detta behov har vi utvecklat G-Etronax EP 311 HC, som med ett krypströmsindex (Comparative Tracking Index, CTI) på hela 600 V är idealiskt för att isolera och skydda ytor. CTI-värdet definierar materialets motståndskraft mot krypström. Denna egenskap är särskilt viktig inom en lång rad användningsområden och branscher, däribland transformatorer, switchgears till stora transformatornätverk, e-mobilitet och vindkraft.

Förutom detta har G-Etronax EP 311 HC självklart också de goda elektriskt isolerande egenskaper som du känner igen från många av våra andra material.

G-Etronax EP 311 HC

  • CTI 600 V
  • Brandskyddsklass H (180°C)
  • Halogenfri
  • Brandfarlighet V-0
  • EN 45545-2, R22, R23 och R24, HL3-klassificerad
  • Hög böjhållfasthet och draghållfasthet
Nytt material anpassat för den gröna övergången

G-Etronax EP 311 HC har utvecklats för att täcka behovet av elektriskt isolerande och säkra komponenter för den gröna övergången. Här ses mätning av Comparative Tracking Index (CTI) på vårt labb.

Din garanti för hög säkerhet

I applikationer där elektricitet ingår är säkerhet inte bara en fråga om att isolera och leda ström korrekt. Det är dessutom grundläggande att säkerställa att alla brandskyddskrav uppfylls. Om det förekommer förhöjd värmeutveckling är det viktigt att materialen inte kan förvärra situationen ytterligare.

  • NEMA-brandskyddsklass H: G-Etronax EP 311 HC uppfyller kraven enligt NEMA-brandskyddsklass H. Denna brandskyddsklass anger den maximala belastningstemperaturen för t.ex. elektriska motorer. H är den mest motståndskraftiga brandskyddsklassen i NEMA-standarden och materialet ska kunna stå emot en värmepåverkan på 180°C för att uppfylla kraven.
  • V-0: G-Etronax EP 311 HC uppfyller även kraven på brandskyddsklassificeringen V-0, vilket är den högsta brandskyddsklassificeringen enligt UL94-standarden. Denna standard definierar en av de mest använda och erkända metoderna för test av materialbrandfarlighet på global nivå.
  • EN 45545-2: Baserat på materialets låga brandfarlighet är G-Etronax EP 311 HC dessutom klassificerat enligt EN 45545-2 (R22, R23, R24) som är den europeiska standarden för brandsäkerhet inom tågbranschen.
E I 2020 Portraetter 35 (1)

G-Etronax EP 311 HC har utvecklats för att uppnå ett högt CTI-värde på 600 V utan användning av halogener.

 

Därför är G-Etronax EP 311 HC ett självklart val för den gröna övergångens många elektriska användningsområden.

Birgitte M. Hansen, R&D Manager

Komposit med hög styrka och hållbarhet

Förutom de exceptionella elektriskt isolerande egenskaperna är G-Etronax EP 311 HC extremt starkt så att materialet kan stå emot stora mekaniska belastningar.

Här kan särskilt böjhållfastheten och draghållfastheten framhävas. Vår G-Etronax EP 311 HC följer därför de höga mekanisk krav som, i kombination med materialets fantastiska elektrotekniska egenskaper, uppfyller behovet av komponenter för fortsatt utveckling av den gröna övergången.

Vill du veta mer om detta mångsidiga material?

Klicka här för att komma direkt till vår materialöversikt, där du kan ladda ner data- och säkerhetsdatablad för G-Etronax EP 311 HC, och se materialets alla värden.

Flera Nyheter

Nyheter