Användningsområden

Från medicinteknik till flyg- och rymdindustri
Kompositmaterial användes ursprungligen som isoleringsmaterial i elektrotekniska konstruktioner, men utnyttjas idag inom en lång rad branscher – från medicinteknik till flyg- och rymdindustri.   
 
Mekaniska användningsmöjligheter:
· konstruktionsmaterial
· slitdelar och glidytor
 
Elektriska användningsmöjligheter:
· elektrisk isolering
· konstruktionsmaterial
 
Exempel på mekaniska applikationer:

Styrringar till hydrauliska cylindrar:
· förhindrar kontakt mellan två metaller, t.ex. mellan kolv och cylinder, och absorberar
   höga, tvärgående belastningar
· synnerligen slitstarka i aggressiva och dammiga miljöer
· kan smörjas med vatten, olja eller fett
 
Kullagerhållare till höghastighetskullager:
· låg vikt, stor hållfasthet
· reducerar centrifugalkraft, buller och slitage

Exempel på elektriska applikationer:

Elektrisk isolering till transformatorer till tåg:
• isolerings- och konstruktionsmaterial