Standard tjocklekstoleranser - Testmetod: IEC/EN 60893-2 4.1
Etronit Etronax G-Etronax
 
Nominel tjocklek mm I, IR, IS, II, 201M, 201 M S, IIQ, IIQ S, IIQ S AL, IIQ R, IIQ R XX, IV, IV C, 201 MBM, MBM, AS MF, MFG, MFP G, P EP MMF, MMMF, MMMF-PTFE B, EP 10, EP 203, EP11, EP 215 S, EP S, EP FR4, M, PI, SI PM GPO 3,
PM 953,
PM H
 
0,2 +0,05 +0,10 +0,10 +0,06
0,3 +0,06 +0,10 +0,10 +0,08
0,4 +0,07 +0,12 +0,12 +0,10
0,5 +0,08 +0,14 +0,13 +0,12
0,6 +0,09 +0,15 +0,14 +0,13
0,8 +0,10 +0,19 +0,15 +0,16 +0,23
1,0 +0,12 +0,20 +0,16 +0,18 +0,23
1,2 +0,14 +0,22 +0,17 +0,20 +0,23
1,6 +0,16 +0,24 +0,19 +0,24 +0,23
2,0 +0,19 +0,26 +0,21 +0,28 +0,25
2,5 +0,22 +0,29 +0,24 +0,33 +0,30
3 +0,25 +0,31 +0,26 +0,37 +0,55
4 +0,30 +0,36 +0,32 +0,45 +0,40
5 +0,34 +0,42 +0,36 +0,52 +0,55
6 +0,37 +0,46 +0,40 +0,60 +0,60
8 +0,47 +0,55 +0,49 +0,72 +0,70
10 +0,55 +0,63 +0,56 +0,82 +0,80
12 +0,62 +0,70 +0,64 +0,90 +0,90
14 +0,69 +0,78 +0,70 +1,02 +1,00
16 +0,75 +0,85 +0,76 +1,12 +1,10
20 +0,86 +0,95 +0,87 +1,30 +1,30
25 +1,00 +1,10 +1,02 +1,50 +1,40
30 +1,15 +1,22 +1,12 +1,70 +1,45
35 +1,25 +1,34 +1,24 +1,95 +1,50
40 +1,35 +1,45 +1,35 +2,10 +1,55
45 +1,45 +1,55 +1,45 +2,30 +1,65
50 +1,55 +1,65 +1,55 +2,45 +1,75
60 +1,60 +1,70   +2,45 +1,90
70 +1,70 +1,70   +2,45 +2,00
80 +1,80 +1,80   +2,50 +2,20
90 +2,00 +2,00   +2,60 +2,35
100 +2,00 +2,10   +2,70 +2,50

Standard planhetstoleranser - Testmetod: IEC/EN 60893-2 4.2
Tjocklek mm Längd
1000 mm 500 mm
 
3 < t < 6 < 10 mm < 2,5 mm
6 < t < 8 < 8 mm < 2 mm
8 < t < 6 mm < 1,5 mm

Andra toleranser på begäran.