altText

Ställverk

Komponenter till ställverk kräver hög kvalitet

Ställverk fungerar som stora brytare och är mycket viktiga i elektriska transformatorenheter och stationer. I ett elektriskt ställverk är flera enskilda brytare monterade i en stor enhet som klarar brytning av extrema strömstyrkor. Ställverk är därför viktiga i flera olika sammanhang:

  • Om det finns fluktuationer, instabilitet eller andra fel på ett elektriskt system som kräver att strömmen bryts, stänger ställverket automatiskt av strömmen. Ett ställverk fungerar därför som en säkring.
  • När man gör ändringar eller arbetar med högspänningssystem används ett ställverk för att stänga av strömmen. Det är livsfarligt att arbeta på dessa elektriska system om högspänningsströmmen inte är helt avstängd, och därför är tillförlitligheten för ställverk av yttersta vikt.

Dessa funktioner måste alltid fungera till 100 %, och därför är det mycket viktigt att använda material av hög kvalitet för konstruktion av komponenter till ställverk.

Elektrotekniska kompositmaterial till ställverk – Varför?

Vi producerar tre olika typer av kompositmaterial: Etronit, Etronax och G-Etronax. Etronit och G-Etronax har båda elektrotekniska egenskaper, men det är först och främst G-Etronax som oftast används för konstruktion av komponenter till ställverk.

G-Etronax tillverkas på en glasbas i kombination med olika typer av specialutvecklade hartser. G-Etronax har både fantastiska elektrotekniska och mekaniska egenskaper och är vår starkaste materialtyp, som också kan bearbetas med mycket små toleranser.

Beroende på kraven för det enskilda ställverket rekommenderar vi ofta att man gör komponenter till ställverk i följande typer av G-Etronax:

  • G-Etronax PM GPO3 i vitt eller rött. Denna typ har den högsta motståndskraften mot ljusbågar och krypström bland våra material.
  • G-Etronax EP 11, om det finns krav på temperaturtålighet. Detta material har den bästa temperaturtåligheten och är i allmänhet mycket motståndskraftigt.
  • G-Etronax EP FR4 om materialet ska vara brandhämmande.
  • G-Etronax EP 10, G-Etronax EP 22 och G-Etronax EP E203 är också bra val om det inte finns några krav på temperaturegenskaper och brandhämmande egenskaper.

För vissa ändamål kan typerna Etronit I, Etronit IR och Etronit IS också användas för konstruktion av komponenter till ställverk.

Om du vill undersöka våra material närmare eller läsa mer om de många alternativen för att hitta den perfekta lösningen för dina specifika behov, kan du hitta specifika värden för alla våra material med hjälp av vår materialsökare. Här kan du ladda ner både tekniska och säkerhetsrelaterade data, och naturligtvis är vi alltid redo att hjälpa dig, så kontakta oss för information och rådgivning.

Kvalitet säkerställer tjockväggiga rör utan krympsprickor

Det är extremt viktigt att komponenter till ställverk alltid är helt tillförlitliga, eftersom fel på ställverkets funktioner kan få extrema konsekvenser.

I samband med ställverk används ofta komponenter som bearbetas med utgångspunkt från mycket tjockväggiga rör tillverkade av antingen G-Etronax EP 10, G-Etronax EP 11 eller G-Etronax EP 22. Dessa tjockväggiga glas-/epoxirör används som isolationsmaterial för att omedelbart stänga av strömmen helt. Rören måste därför vara av mycket hög kvalitet och helt felfria.

Det är ett vanligt problem att tjockväggiga rör har krympsprickor. Krympsprickorna uppstår när kärnorna avlägsnas från de färdiga rören. Om materialet inte har rätt sammansättning, inte tillverkas korrekt eller lindas ordentligt, kommer krympsprickor att uppstå under härdningen av rören. Krympsprickorna uppstår när rören avlägsnas från kärnorna och rörets innerdiameter kollapsar. Krympsprickor är ett mycket stort kvalitetsproblem i samband med ställverk och andra elektrotekniska applikationer eftersom de kan minska komponentens funktion och tillförlitlighet.

Som specialister inom produktion och bearbetning av kompositmaterial kan vi säkerställa tjockväggiga rör för elektrotekniska ändamål utan krympsprickor. Vi säkerställer kvaliteten på materialen genom hela produktionsprocessen, och kan på så sätt alltid garantera felfria komponenter.

Electro-Isola – Din specialist inom innovativa kompositlösningar

Vi har utvecklat, producerat och bearbetat kompositmaterial med precision sedan 1921. Tack vare vår stora expertis samt erfarna och engagerade medarbetare kan vi hjälpa dig med lösningar inom både elektrotekniska och mekaniska tillämpningar.

Vi arbetar också med dekorativa kompositlösningar och kan därför lösa dina problem oavsett vad det rör sig om.

Våra material är bland de bästa i världen, och vi är stolta över att kunna leverera färdiga komponenter med den absolut högsta kvaliteten på marknaden. Kontakta oss för att få veta mer om de många möjligheterna inom kundanpassade kompositlösningar. Inga utmaningar är för svåra, och vi ser fram emot att lösa din.

Dina fördelar

  • Elektrotekniska egenskaper
  • Kvalitetssäkrade produktionsprocesser
  • Mer än 100 års erfarenhet

Egenskaper

Elektrotekniska egenskaper

Lämpligt för elektrisk isolering och andra elektriska tillämpningar.

Kemisk motståndskraft

Tål kontakt med en lång rad olika kemikalier som har en skadlig effekt på många andra material.

Mekaniska egenskaper

Lämpligt för tillämpningar där materialen utsätts för mekaniska belastningar.

Värmebeständighet

Materialet är funktionellt och bevarar sina egenskaper även i förhöjda temperaturer.

Krypströmsbeständigt

Materialets elektriskt isolerande egenskaper påverkas inte av krypström.

Inga krympsprickor

Tjockväggade rör utan krympsprickor garanterar hög kvalitet.

Branscher