altText

Kompositer möjliggör helautomatisk svetsning med hög precision.

Inrotech A/S producerar helautomatiska svetsrobotar som är utvecklade med tanke på precision, effektivitet och högteknologiska lösningar. Vid konstruktionen av robotarna spelar flera typer av kompositer en avgörande roll.

Svetsrobotarna tillverkas främst för användning inom varvsindustrin. Eftersom kvalitet och hållbarhet är särskilt avgörande i denna bransch ställs mycket höga krav på svetsrobotarna. De ska inte bara innehålla avancerad teknik som kan hantera precisionssvetsning.  De måste också tåla den miljö som svetsning kräver – inklusive extremt hög värme och UV-strålning. Därför är det viktigt att robotarna är konstruerade i material som förblir dimensionellt stabila under sådana förhållanden. Tillsammans med tekniken säkerställer materialen att robotarna kan leverera den höga precision och effektivitet som är syftet med svetsrobotarna.

Fokusområden

  • Motståndskraftiga material
  • UV- och värmebeständighet
  • Konstruktionsmaterial
Kompositer möjliggör helautomatisk svetsning med hög precision.

Skydd av avancerad skanningsutrustning är avgörande

Christian Ryrberg Schmidt, maskiningenjör på Inrotech, förklarar att det krävs mycket motståndskraftiga material i flera olika delar av svetsrobotarna:

Inrotech Foto1 610X100mm

”Många av delarna på våra svetsrobotar befinner sig mycket nära smältbadet, där miljön är mycket aggressiv. Det ställer mycket speciella krav på de material som komponenterna är tillverkade i.”

Christian Ryrberg Schmidt, Mekanikingenjör på Inrotech A/S

Detta gäller bland annat komponenter för skydd av robotarnas avståndsmätare, vilket Christian Ryrberg Schmidt lyfter fram som en av de viktigaste delarna på robotarna:

”Grunden för våra svetsrobotar är först och främst avståndsmätaren som skannar det enskilda föremålet med hjälp av avancerade skanningsmetoder innan själva svetsningen påbörjas. Här kartlägger roboten hur svetsningen ska utföras, samtidigt som den skapar ett svetsprogram och förbereder svetsningen. Det är en mycket viktig del av processen eftersom det är utgångspunkten för att svetsningen ska bli rätt, och därför måste mätaren alltid fungera till 100 %. För att skydda avståndsmätaren under svetsningen har vi valt att montera skyddsplattor tillverkade av G-Etronax EP 11. Särskilt runt svetslågan är temperaturen mycket hög och UV-strålningen mycket stark, och stänk kan uppstå från det flytande svetsmaterialet. Vi har valt G-Etronax EP 11 eftersom materialet enkelt klarar dessa förhållanden.”

Christian Ryrberg Schmidt

Mekanikingenjör på Inrotech A/S
Kompositer möjliggör helautomatisk svetsning med hög precision.

Valet faller på Etronax med små toleranser

Avståndsmätaren kan dock inte ensam garantera ett bra resultat. Alla delar av roboten hjälper till att skapa det perfekta resultatet, och hållaren för själva svetspistolen är ett bra exempel på detta:

”Svetspistolen placerar svetstråden enligt det svetsprogram som skapats med hjälp av avståndsmätaren. Det är ett precisionsarbete eftersom svetstråden måste placeras med en noggrannhet på några tiondels millimeter. Det är mycket viktigt att svetspistolens hållare uppfyller dessa krav, och därför måste den vara tillverkad av ett material som är både värmebeständigt, UV-beständigt och dimensionellt stabilt. Vi använder Etronax MF, som förutom att uppfylla alla dessa krav också är lätt, mycket slitstarkt och ett utmärkt material när det gäller konstruktion.”

Christian Ryrberg Schmidt

Mekanikingenjör på Inrotech A/S

Kvalitet i fokus

De första robotarna rullade ut från Inrotechs anläggning 2010, och deras komponenter fungerar fortfarande optimalt. Enligt de höga kvalitetskraven inom varvsindustrin analyseras alla svetsar med hjälp av ultraljudsskanning. Inrotech uppskattar att en skicklig svetsare levererar cirka 40 % användbar svetsning på samma tid som roboten levererar 95 %. Den faktiska svetsprocessen tar lika lång tid, oavsett om den görs manuellt eller med robot. Den stora skillnaden uppstår eftersom roboten kan fortsätta svetsprocessen utan pauser och samtidigt leverera ett mycket exakt och högkvalitativt resultat. Ett resultat som bland annat uppnås tack vare rätt materialval.

Kompositer möjliggör helautomatisk svetsning med hög precision.

Om Inrotech A/S

Inrotech grundades 2010 och har sedan dess levererat högteknologiska svetsrobotlösningar till tunga industrier med särskilt fokus på varvsindustrin.

Har du ett unikt behov?

Andra kundfall

Kundfall