altText

Slitstark komponent optimerar produktionsprocessen

Processoptimering kan göras på en mängd olika sätt, men ibland kan en enskild komponent göra hela skillnaden. Detta fick Sintex A/S erfara när de ville optimera drifttiden för en nyinköpt slipmaskin.

Sintex producerar sintrade produkter för ett brett spektrum av branscher, inklusive pumpindustrin. Detta ställer höga krav på bland annat slutprodukternas toleranser. De sintrade materialen tillverkas genom komprimering och upphettning av metallpulver, vilket skapar den slutliga grundformen för produkten. Sintringsteknik gör det möjligt att producera produkter med mycket små toleranser, men vissa produktgrupper behöver bearbetas med slipning för att tillgodose slutkundernas höga krav.

Slipningen sker på en helautomatisk slipmaskin. Under slipningen placeras de sintrade produkterna i transportskivor som är speciellt framställda för ändamålet. Transportskivorna är utformade med runda hål som produkterna passar perfekt i. När skivorna slits blir skivorna tunna och hålen dras avlånga av det extrema tryck som slipmaskinen ständigt utsätter transportskivan för. När hålen är tillräckligt utdragna och skivornas tjocklek också minskas, är det inte möjligt att uppnå de rätta toleranserna och slipmaskinen kan haverera eftersom produkterna kan falla genom skivan. För att förebygga detta måste transportskivorna bytas ut innan de blir alltför slitna.

Fokusområden

  • Optimering
  • Rådgivning
  • Materialval
Slitstark komponent optimerar produktionsprocessen

Transportskivan utsätts för extrema påfrestningar under slipningen eftersom den håller de sintrade produkterna, som dock inte syns på den här bilden.

Produktion dygnet runt ställer höga krav

För att Sintex ska klara sina behov av slipning av sintrade produkter, går slipmaskinen dygnet runt och stängs bara av en längre tid under vissa helger. När transportskivorna måste bytas ut är det dock nödvändigt att stänga av maskinen. Slipmaskinens effektivitet minskas därför varje gång skivorna måste bytas ut.

När vi fick den nya maskinen började vi med att använda transportskivor av plast. Men skivorna slets så snabbt att vi knappt hann med att byta ut dem, och vi fick ersätta dem varje dag. Det här var ett stort problem eftersom det krävde mycket resurser och det var helt enkelt inte optimalt för vår process.

Jonas Frandsen

Produktionstekniker på Sintex A/S

Eftersom plastskivorna inte kunde uppfylla Sintex produktionskrav var det nödvändigt att hitta ett alternativt material med betydligt längre livslängd.

En kvalitetshöjning som verkligen märks

För att lösa problemet gjorde Sintex därför försök med plattor i det extremt hållbara kompositmaterialet G-Etronax EP 203. Ursprungligen bearbetades plattorna av en tredje part:

När vi bearbetade transportskivorna hos en underleverantör blev kvaliteten inte helt rätt, men nu levererar Elektro-Isola de färdiga artiklarna till oss, och vi märker en tydlig kvalitetshöjning jämfört med skivorna i plast. Där vi tidigare förbrukade en transportskiva om dagen byter vi nu bara ut skivan ungefär varannan vecka. Skillnaden är markant, och även om vi kan slipa många fler artiklar om dagen sparar vi också på kostnader för transportskivor, eftersom vi använder betydligt färre än tidigare.

Jonas Frandsen

Produktionstekniker på Sintex A/S
Slitstark komponent optimerar produktionsprocessen

Transportskivorna i G-Etronax EP 203 är extremt slitstarka och har optimerat slipningsprocessen avsevärt.

Smidigt samarbete med stor flexibilitet

När problemet med den nya maskinen uppstod var det avgörande för Sintex att snabbt kunna få slipmaskinen i optimal drift, och det krävdes både effektiv kommunikation och åtgärder:

Vi hade ända från början ett bra samarbete med Elektro-Isola och ett ömsesidigt avtal om att snabbt hitta en lösning. Vi hade ett smidigt samarbete där det fanns en stor flexibilitet från Elektro-Isolas sida, särskilt i början vilket gjorde det möjligt för oss att testa materialet innan vi skrev under ett slutligt samarbetsavtal. Det var en mycket stor fördel att det fanns så mycket flexibilitet i startfasen att vi snabbt kunde komma igång med att hitta en lösning på något som var ett stort problem för oss. Vid den tiden hade vi precis fått den nya slipmaskinen, och på grund av problemen med de dåvarande transportskivorna kunde vi inte utnyttja maskinen som vi ville. Elektro-Isola hjälpte till att lösa problemet och vi är mycket nöjda med samarbetet.

Jonas Frandsen

Produktionstekniker på Sintex A/S

Det är viktigt för Sintex att alltid ha transportskivor tillgängliga. Därför har de kommit överens om att det alltid ska finnas transportskivor i lager i den utsträckning de behöver, så att de kan få skivorna levererade snabbt och så att en optimerad produktionsprocess alltid kan upprätthållas.

Om Sintex A/S

Sintex bildades 1997 av Grundfos A/S, och har sedan dess utvecklat och producerat produkter av sintrad metall till en mängd olika industrier.

Har du ett unikt behov?

Andra kundfall

Kundfall