altText

Elektrotekniska komponenter

Elektrisk isolering

Elektrotekniska komponenter kännetecknas av att det finns en elektrisk energikälla i komponentens omedelbara närhet. De komponenter som används inom det elektrotekniska området är alla avsedda att isolera elektriciteten från dess omgivning. De är därför väsentliga delar av det moderna samhället, där de bland annat möjliggör användning av el i bostäder, laddare och batterier, vindkraft och många andra elektriskt baserade produkter som vi omger oss med och använder varje dag.