altText

Pumplameller

Pumplameller skapar tryck i vakuumpumpar

Huvudsyftet med vakuumpumpar är att pumpa ut luft under högt tryck för att skapa ett vakuum. Här spelar pumplameller en avgörande roll eftersom de hjälper till att sätta luften under tryck i vakuumpumparna.

Vakuumpumpar är byggda med ett asymmetriskt inre, som är indelat i ett antal kammare som på grund av den asymmetriska konstruktionen har olika storlekar. Pumplamellerna utgör de rörliga skiljeväggarna mellan kamrarna. När pumplamellerna roterar med stor kraft i pumpen, skapar den asymmetriska konstruktionen med olika kammarstorlekar en tryckökning i pumpen, och luften sätts då under stort tryck. När luften blåses ut ur vakuumpumpen med högt tryck uppnås vakuumeffekten.

För att producera vakuumpumpar av hög kvalitet är det därför avgörande att pumpens lameller helt skiljer av luften mellan varje kammare, vilket kräver mycket speciella material.

Små toleranser och motståndskraft – ett krav för pumplameller

Pumplameller kan bara avskilja luften ordentligt om de är tillverkade med så små toleranser som möjligt. För att uppnå dessa små toleranser ställs specifika krav på det material pumplamellerna tillverkas av. Dessutom krävs att bearbetningen av materialet utförs av experter med hjälp av speciell bearbetningsutrustning så att hög precision alltid uppnås.

Eftersom pumplamellerna utsätts för stora, kontinuerliga belastningar samt även kemikalier och förhöjda temperaturer, måste de också vara extremt motståndskraftiga. Om materialet inte är tillräckligt starkt kommer pumplamellernas form inte att kunna upprätthållas, vilket gör att vakuumpumpens effekt antingen minskar avsevärt eller helt försvinner.

Komposit som uppfyller de många kraven för pumplameller

Både tillräckliga toleranser och extrem styrka kan uppnås genom att konstruera pumplamellerna i G-Etronax. G-Etronax är vårt glasbaserade kompositmaterial som i allmänhet är mycket motståndskraftigt och finns tillgängligt i en mängd olika kvaliteter. Vi rekommenderar att pumplamellerna alltid tillverkas av våra speciella G-Etronax-kvaliteter, som även vid kontinuerlig belastning och höga temperaturer har god kemisk beständighet och fantastiska mekaniska egenskaper.

G-Etronax utmärker sig genom att vara ett extremt stabilt material med lång livslängd under de mest krävande förhållanden. En av de viktigaste egenskaperna för G-Etronax är den mycket låga värme-/längdutvidgningskoefficienten som garanterar att materialet behåller den eftertraktade planheten, även om materialet påverkas av förhöjda temperaturer, fluktuerande belastningar och kemikalier. Läs om de många egenskaperna för våra olika typer av G-Etronax genom att ladda ner information om det enskilda materialet via vår materialsökare, och kontakta oss gärna om du vill veta mer om de olika kvaliteterna.

Genom att välja rätt material är det möjligt att skapa den bästa utgångspunkten för att toleranserna uppnås, och därigenom säkerställa att pumplamellerna hela tiden avskiljer luften så att tryck skapas i vakuumpumpen.

Förvänta dig alltid det bästa

För att uppfylla kravet på små toleranser krävs exakt bearbetning och omfattande kunskap om de använda materialen.

Sedan 1921 har vi själva utvecklat, producerat och bearbetat våra kompositmaterial. Därför kan vi erbjuda både oöverträffad kunskap och bearbetning. Det ger dig de absolut bästa förutsättningarna för ett perfekt resultat.

Dina fördelar

  • Motståndskraftiga material
  • Helautomatiserad bearbetningsanläggning
  • Fokus på toleranser

Egenskaper

Mekaniska egenskaper

Lämpligt för tillämpningar där materialen utsätts för mekaniska belastningar.

Låg värmeutvidgningskoefficient

Materialet bibehåller sin form även under temperaturförändringar.

Kemisk motståndskraft

Tål kontakt med en lång rad olika kemikalier som har en skadlig effekt på många andra material.

Slitstarkt

Motståndskraftigt material med lång livslängd.

Värmebeständighet

Materialet är funktionellt och bevarar sina egenskaper även i förhöjda temperaturer.