altText

Mekaniska komponenter

Hög styrka och spänst

Mekaniska komponenter kan ha en mängd olika funktioner. Komponenterna har dock alla gemensamt att de används för mekaniska tillämpningar i miljöer där det finns behov av starka material som uppfyller de höga krav som är en förutsättning för mekanisk användning av komponenterna. Detta gäller bland annat styrka och motståndskraft, som är två vanliga egenskaper som ofta kännetecknar de mekaniska komponenterna.