Böjhållfasthet (standard ISO 178)


Böjhållfasthet som funktion av temperatur mätt vid den specificerade temperaturen efter 1 timmes konditionering vid temperaturen i fråga.