Standardtoleranser - Mätmetod: IEC/EN 61212-2
 
Invändig diameter mm   Maximal avvikelse mm
3 < ID < 30    + 0,15
30 < ID < 50   + 0,20
50 < ID < 75   + 0,30
75 < ID < 100   + 0,40
100 < ID < 150   + 0,50
150 < ID < 200   + 0,70
200 < ID < 300   + 1,00
300 < ID < 500   + 1,50
500< ID < 1250   + 2,00
Utvändig diameter mm
  Maximal avvikelse mm
UD < 10   + 0,15
10 < UD < 25   + 0,20
25 < UD < 50   + 0,25
50 < UD < 75   + 0,30
75 < UD < 100   + 0,35
100 < UD < 125   + 0,45
125 < UD < 230   + 0,50
230 < UD < 1250    A)
Godstjocklek mm
Etronit
  Maximal avvikelse mm
< 1,5   + 0,25
1,5 < G < 3,0   + 0,40
3,0 < G < 6,0   + 0,50
6,0 < G < 12,0   + 0,80
12,0 < G < 25,0   + 1,20
25,0 < G    + 1,60
Godstjocklek mm
Andre typer
  Maximal avvikelse mm
< 1,5   + 0,40
1,5 < G < 3,0   + 0,50
3,0 < G < 6,0   + 0,50
6,0 < G < 12,0   + 0,80
12,0 < G < 25,0   + 1,20
25,0 < G   + 1,60

Tolerans till sågat bitar:

Längd      3>UD<90    90<UD<400    400>UD<1000    100<UD<1270 
2<L<50    + 0,2   + 0,2    + 0,5    + 0,8 
50<L<120   + 0,3     + 0,3    + 0,8    + 1,2 
120<L<300   + 0,5    + 0,5    + 1,2    + 1,2 
300<L<1000    +0,8   + 0,8   + 1,2    + 1,2 
1000<L<1800   +1,2    + 1,2   + 1,2    + 1,2 

Snävare toleranser kan erhållas vid överenskommelse.

Tolerans på standardlängd + 25,0 mm

A) Tolerans indikerade på godtsjocklek