Varför ett kompositmaterial?

En attraktiv lösning
Kompositmaterial är ett konstruktionsmaterial som består av två komponenter – ett armeringsmaterial och ett termohärdande hartssystem. De två komponenterna härdas under tryck och hög temperatur till ett färdigt kompositmaterial. Armeringsmaterialen och hartssystemen kan kombineras på olika sätt, vilket gör det möjligt att framställa kompositmaterial med mycket olika egenskaper. Kompositmaterial är därför ett attraktivt och allsidigt alternativ till andra konstruktionsmaterial.

 
 

Hög styrka, låg vikt
Högtryckskompositmaterial är formstabila vid höga temperaturer och har minimal flytning under belastning. Härtill kommer ett högt styrke-/viktförhållande (densiteten är ca. en femtedel av stålets och hälften av aluminiumets). Det är också viktigt att påpeka att högtryckskompositmaterialens egenskaper inte försämras med tiden.
 

Många användingsmöjligheter
Kompositmaterialen användes ursprungligen som isoleringsmaterial i elektrotekniska konstruktioner. Idag används de moderna kompositmaterialen i en lång rad olika industrier, och det är enbart fantasin som sätter gränsen för användningsmöjligheterna.