G-Etronax EP 10 - Sheets
Komponenter
Glasfiberväv - Epoxi
Color:
Lys gul
Serial No.:
362
Version nr.:
V1.0-17/06/15
IEC/EN 60893-3-1:
EP GC 201
DIN 7735:
Hgw 2372
NEMA LI 1:
G-10

Mekaniska egenskaper   Testmetod Thickness Value Värde  
Böjhållfasthet vid RT ISO 178 ≥1,6 mm 450 MPa *1
Böjhållfasthet vid forhöjd temperatur ISO 178 ≥1,6 mm 250 MPa C)
E-modul ISO 178 ≥1,6 mm 22000 MPa *1
Tryckhållfasthet ISO 604 ≥5,0 mm 550 MPa *1
Izod slagstyrka parallellt med lagren ISO 180/2A ≥5,0 mm 65.0 KJ/m2 *1
Förskjutning parallellt med lagren IEC 60893-2 ≥5,0 mm 50 MPa *1
Draghållfasthet   ISO 527 ≥1,6 mm 320 MPa *1
Elektriska egenskaper   Testmetod Thickness Value Värde  
Elgenomslagshållfasthet i 90°C olja IEC 60243-1 3,0 mm 16.0 kV/mm *2
Elgenomslagshållfasthet i 90°C olja IEC 60243-1 ≥3,0 mm 60 kV/25mm *2
Permittivity 50 Hz   IEC 60250 ≥1,6 mm 4.5   *3
Permittivity 1 MHz   IEC 60250 ≥1,6 mm 4.5   *3
Dissipation factor 50 Hz   IEC 60250 ≥1,6 mm 0.008   *3
Dissipation factor 1 MHz   IEC 60250 ≥1,6 mm 0.010   *3
Isolationsmodstånd efter nedsänkning i vatten   IEC 60167 All 500000 *4
Krypström index   IEC 60112 ≥3,0 mm 200 CTI *1
Fysiska och termiska egenskaper   Testmetod Thickness Value Värde  
Thermal endurance index 20.000 h (T.I.)   IEC 60216 ≥3,0 mm 140 °C -
Brandklass   IEC 60695-11-10 ≥0,2 mm -   -
Densitet   ISO 1183-A All 1.85 g/cm3 *1
Vattenabsorption   ISO 62-1 50x50x3 mm 15.0 mg *4
Egenskaper och användningsområden
Goda och oförändrade styrkeegenskaper vid förhöjda temperaturer. Mycket goda elektriska egenskaper, även vid förhöjd luftfuktighet. Användes i mekaniska, elektriska och elektroniska applikationer. Kan även användas vid kryogena temperaturer.
Notes:
A) Thickness > 8mm.
B) Thickness  ≥ 4,0mm 
C) 1 h/130°C / measured at 130°C
D) 1 h/150°C / measured at 150°C
E)  1 h/180°C / measured at 180°C
F)  1 h/200°C / measured at 200°C
* Conditioning:
1: 24h/23°C/50%RH
2: 24h/23°C/50%RH + 1h/Oil 90°C
3: 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
4: 24h/50°C + 24h/water 23°C
5: 96h/105°C + 1h/Oil 90°
Angivna data utgör medelvärden i omfattande laboratorietester. ELEKTRO-ISOLA A/S friskriver sig från allt ansvar för materialets egenskaper vid använding utanför vår kontroll. Elektro-Isola A/S förbehåller sig rätten att utan förvarning och utan ytterligare meddelande ändre ovanstående information. I övrigt hänvisar vil till vår generella ansvarsfriskrivning.