altText

Elektro-Isola utvecklar grönare alternativ till skyltbranschen

Med mer än 55 års erfarenhet av produktion av professionella skyltlösningar ville Modulex Billund hitta ett mer hållbart alternativ till de material som traditionellt används inom skyltindustrin, inklusive akryl- och ACM-skivor.

Förutom att materialet har ett betydligt lägre koldioxidavtryck jämfört med de traditionella materialen, var det också viktigt att materialet samtidigt hade alla de egenskaper som är avgörande för att kunna producera högkvalitativa skyltar. Detta inkluderar bland annat styrka, hållbarhet, planhet, bearbetbarhet och temperaturstabilitet.

Fokusområden

  • Produktutveckling
  • Innovation
  • Material
Elektro-Isola utvecklar grönare alternativ till skyltbranschen

Ett effektivt samarbete

För att hitta exakt det material som kunde uppfylla både de miljö- och produktionsrelaterade kraven, undersökte Modulex Billund egenskaperna för ett stort antal material under en lång tidsperiod. Först när de blev medvetna om att Etronit innehöll FSC- och PEFC-certifierat papper, kom de ett steg närmare en lösning på utmaningen. På så sätt kom Modulex Billund snabbt fram till den lösning de länge letat efter:

”Elektro-Isola anpassade en redan befintlig typ av Etronit till våra specifika krav, och det dröjde inte länge innan Elektro-Isola hade utvecklat, producerat och testat materialet för oss, och på så sätt kunde vi snabbt tillverka prototyper med det nya materialet i vår egen produktion. Vi kom fram till två olika kvaliteter av Etronit, en som vi kan trycka på och en som kan lackas.”

Kim Pedersen

Vd på Modulex Billund
Elektro-Isola utvecklar grönare alternativ till skyltbranschen

Kim Pedersen förklarar att Modulex Billund snabbt blev medvetna om att de två typerna av Etronit uppfyllde alla de behov som Modulex hade för att kunna producera kvalitetsskyltar med en bra ytfinish:

”Etronit kan göra i stort sett allt som aluminium kan, men väger bara ungefär hälften så mycket. Vi lackar och trycker på Etronit, och före det fräser vi materialet. Vi kan fräsa och bearbeta Etronit på ungefär samma sätt som aluminium. Lacken härdas vid höga temperaturer och därför är det viktigt att materialet är temperaturstabilt och inte krymper eller expanderar. Samtidigt är Etronit starkt och hållbart, vilket är viktigt eftersom vi tillverkar skyltar för både inomhus- och utomhusbruk i många olika miljöer. Den färdiga ytan är naturligtvis lika viktig som materialets hållbarhet, eftersom även utseendet är betydelsefullt för våra produkter, och Etronit ger en fin och enhetlig yta.”

Kim Pedersen

Vd på Modulex Billund
Elektro-Isola utvecklar grönare alternativ till skyltbranschen

Upp till 50 % lägre koldioxidavtryck jämfört med traditionella material

För att vara säker på att de två typerna av Etronit verkligen var det gröna alternativ som Modulex Billund länge hade letat efter, analyserades koldioxidavtrycken av materialen noggrant och jämfördes med avtrycken från de traditionella materialen:

”När Etronit är lackat kan man inte se skillnaden mellan Etronit, aluminium eller akryl, men baserat på analyser visar det sig att Etronits koldioxidavtryck är cirka 40–50 % mindre än avtrycket från akryl och europeiskt tillverkade ACM-plattor. De estetiska resultaten är därför mycket lika, men miljöpåverkan skiljer sig stort.”

Kim Pedersen

Vd på Modulex Billund

Typer

De två Etronit-typerna i fråga är den mörkbruna Etronit IIQ och den vita Etronit P, som på Modulex Billund kallas Etronit respektive GreenBond™.

Enligt analyser har den bruna Etronit IIQ ett koldioxidavtryck som är 41 % lägre än ACM-plattor och minst 53 % lägre än akrylplattor. På Modulex Billund blir denna kvalitet lackerad.

För Etronit P/GreenBond™ är koldioxidavtrycket 41 % lägre än för ACM-plattor. Denna kvalitet är lämplig för tryck och den är också extremt stötsäker, vilket minimerar risken för skador under transport och hantering.

Elektro-Isola utvecklar grönare alternativ till skyltbranschen

Om Modulex Billund

Modulex Billund är specialister på implementering av anvisnings- och skyltlösningar, och har levererat över en miljon skyltar till företag i ett stort antal branscher över hela världen.

2019 tilldelades Modulex Billund Green Network-diplomet för nionde gången som ett bevis på företagets miljöansvar.

Har du ett unikt behov?

Andra kundfall

Kundfall