Elektro-Isola går med i Energy Cluster Denmark

I mer än 100 år har ett av huvudsyftena med vår verksamhet varit att bidra till den elektriska utvecklingen av samhället.

Den gröna omställningen och elektrifieringen

I slutet av 1800-talet började samhället elektrifieras och nu är vi inne i en ny era av elektrifiering, där el som en del av den gröna omställningen är en viktig del i att utveckla mer hållbara energilösningar.

Med vår långa erfarenhet av att utveckla, producera och tillverka högspänningsisoleringsmaterial för elektroteknisk industri, hjälper vi till att stödja och utveckla grön elektricitet.

Om Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark är Danmarks klusterorganisation för hela energisektorn.

Visionen för klustret är att Danmark ska vara en ledande grön nation inom utveckling och demonstration av innovativa och globala energilösningar, genom att etablera och underlätta innovativa samarbeten mellan företag, akademiska institutioner och offentliga aktörer inom hela energisektorn.

Genom att gå med i klustret kommer vi att medverka till ett starkt samarbete mellan viktiga aktörer inom energisektorns gröna omställning där alla har samma mål: att bidra till en mer hållbar framtid genom innovation.

Du kan läsa mer om Energy Cluster Denmark här.

Elektro-Isola går med i Energy Cluster Denmark

Senaste nytt

Nyheter