Vi tar ansvar

Sedan företaget grundades 1921 har vi alltid tagit socialt ansvar, och vi följer naturligtvis alla tillämpliga lagar samt internationella standarder och normer.

Externa intressenter ska aldrig tvivla på att det är en av våra absoluta prioriteringar att vara ett trovärdigt och pålitligt företag som alla våra partner alltid kan lita på, och vara säkra på att vi lever upp till den etik och moral som måste gälla för alla företag.

Detta gäller både i samband med våra externa partnerskap men också i förhållande till våra högt värderade medarbetare, som ansvarar för och bidrar till att leverera den goda kvalitet vi är kända för.

Arbetsmiljö och medarbetare i fokus

Vi arbetar varje dag för att se till att det inte sker några olyckor i arbetet.

Vi är också mycket stolta över det engagemang som våra anställda visar i sitt dagliga arbete, och det är vår viktigaste uppgift att se till att alla våra anställda har de bästa förutsättningarna för att utföra sitt arbete. Det innebär att vår arbetsplats ska vara ett trevligt och säkert ställe att arbeta på. Det måste finnas utrymme för alla medarbetare och vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska trivas i vardagen.

Vi tror på att det vi gör är rätt. Under 2021 firade vi för 40:e gången att en medarbetare har arbetat hos oss i 40 år!Det är en fantastisk prestation och ett bevis på att vi tar hand om varandra på Elektro-Isola.

CSR