Energitillägg

För att kunna producera några av världens bästa kompositmaterial krävs det energi. Vi arbetar målmedvetet med att optimera våra processer och anläggningar, men hur effektiva resultat vi än uppnår, kommer det alltid att krävas energi för att producera och bearbeta komposit till våra kunders färdiga komponenter.

Månadsvis justering av energitillägg

Energi är en resurs som har påverkat marknaden med stora svängningar de senaste åren. Därför är våra produkter föremål för ett energitillägg som följer våra energikostnader. Energitillägget täcker de energikostnader som inte ingår i våra priser.

Energitillägget beräknas utifrån ett genomsnitt av spotpriserna på naturgas och el baserat på de senaste tre månaderna.

Elektro-Isolas aktuella energitillägg

Vårt nuvarande energitillägg är 1 % under perioden 1 juni 2024 till och med 30 juni 2024.

Energitillägget gäller beställningar som faktureras under den beskrivna perioden, och aktuellt energitillägg kommer alltid att framgå av din faktura.

Om du har frågor om detta är du alltid välkommen att kontakta oss.