Globala mål

Som global leverantör är FN:s mål för hållbar utveckling också vårt ansvar. Vi fokuserar särskilt på de globala målen 8 och 12, som relaterar till anständiga arbeten och ekonomisk tillväxt samt ansvarsfull konsumtion och produktion.

De globala målen syftar till att främja hållbar ekonomisk tillväxt genom att skapa högre produktivitet och tekniska genombrott. Ekonomisk tillväxt i kombination med hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt avtryck på naturen så fort som möjligt genom att ändra vårt sätt att producera och konsumera varor och resurser.

Vi arbetar dagligen för att minska produktionsavfallet som uppstår när vi producerar rör och plattor i Etronit, Etronax och G-Etronax , som sedan måste bearbetas vidare till våra kunders specifika produkter. Ju mindre avfall vi genererar i våra processer, desto mer kommer det att gynna den övergripande miljöpåverkan såväl som vårt framtida samarbete med våra kunder.